Mødedato: 19.09.2023, kl. 16:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 86

Referat for Københavns musikudvalg møde d. 19.09.2023, 16:30