Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Referat for Brønshøj-Husum Lokaludvalg møde d. 24.02.2022, 18:30