Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Ansøgning om støtte til "I Tingbjerg spiser vi sammen 2022"

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at støtte "I Tingbjerg spiser vi sammen 2022" med 30.000 kr.,

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en person til at følge projektet.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Tingbjerg Pensionist Center søger på vegne af koordinationsgruppen – bestående af en række aktører i Tingbjerg – støtte til at afholde en række spisearrangementer i Tingbjerg, der skal kobles på andre aktiviteter som syning, motion, musik m.m., med det formål at modvirke isolation og ensomhed. Arrangementerne afholdes den 25.-30. april 2022, hvis corona tillader det, alternativt den 7.-13. november 2022.

Der planlægges flere forskellige arrangementer, og der fokuseres på arrangementer af forskellig størrelse, fra 10 til 100 deltagere. Der forventes i alt mellem 500-700 deltagere.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er alle beboere i Tingbjerg, Utterslev Huse, Husum og Brønshøj. Nogle arrangementer målretter sig til specifikke aldersgrupper, og ved nogle arrangementer vil der være deltagerbetaling.

Arrangementet bliver til i et samarbejde mellem Tingbjerg Kirke, Tingbjerg Skole Områdesekretariatet for Helhedsplanen, Hjemmeplejen Husum Vænge, Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, Haven i Tingbjerg/Virketrang, Tingbjerg Pensionist Center og fædreklubben Baba.

Der annonceres for arrangementerne i Brønshøj Husum Avis, på sociale medier, på bannere i området og der husstandsomdeles flyers.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 30.000 kr.
Forventede udgifter: 63.000 kr.
Forventede indtægter: 33.000 kr.

Projektet rummer udgifter til formidling, madvarer, underholdning, PR, ekstra rengøring, værnemidler samt service. Der forventes indtægter fra Nordvestfonden og fra deltagerbetaling. Arrangørerne bidrager med medarbejdertimer, frivillig arbejdskraft fra 35 frivillige samt gratis lokaler og rengøring.

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget har tidligere bevilget støtte til ”I Tingbjerg spiser vi sammen”, senest i 2021, hvor udvalget bevilgede 35.000 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet Social- og Sundhedsudvalget, der indstiller til fuld støtte på 30.000 kr., da udvalget synes, det er et godt projekt.

Ansøgningen har desuden været behandlet i Kulturudvalget, der også indstiller til fuld støtte på 30.000 kr., fordi det er lokalt forankret, netværksdannende og modvirker ensomhed.

Forretningsudvalget støtter fagudvalgenes indstilling og indstiller derfor til støtte som ansøgt med 30.000 kr. 

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

 

Lokaludvalget besluttede at støtte ansøgning om "I Tingbjerg spiser vi sammen 2022" med 30.000 kr.

Lokaludvalget valgte Pernille Høholt-Larsen til at følge projektet.

Til top