Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Beslutning: Opdatering af kriterier for Bydelspuljen

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager til efterretning, at det med nyt 'regulativ for lokaludvalg' præciseres, at lokaludvalg også kan uddele puljemidler til udstyr og materiel.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at opdatere egne kriterier for Bydelspuljen, så 'udstyr og materiel' indgår.

Problemstilling

Baggrund

Borgerrepræsentationen vedtog 4. november 2021 nyt regulativ og kommissorium for lokaludvalg. Se bilag.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har hermed af Borgerrepræsentationen fået til opgave at udmønte årlige puljemidler til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplaner. Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og aktiviteter i bydelen efter ansøgning fra københavnere og foreningslivet. Lokaludvalget kan også indgå i samarbejdsprojekter med andre aktører, f.eks. andre lokaludvalg om aktiviteter i og udenfor bydelen. Dertil kan lokaludvalget afsætte midler til egne projekter, dog således at puljemidlerne kommer københavnerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens københavnere. Se bilag: 'Regulativ for lokaludvalg §1'.

Kriterier for støtte fra Bydelspuljen

Lokaludvalget fastlægger selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler. De gældende kriterier for Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Bydelspulje vedtaget 25. april 2019 findes her: Kriterier-for-støtte-fra-Bydelspuljen-opdateret-25-04-2019.pdf (kk.dk)

Løsning

Forretningsudvalget indstiller, at lokaludvalget opdaterer egne kriterier for Bydelspuljen med følgende formulering under 'Bydelspuljens formål';

'Vi støtter aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplaner'.

Videre proces

Sekretariatet opdaterer lokaludvalgets Bydelspuljekriterier.

Det nye lokaludvalg drøfter og beslutter selv kriterier for Bydelspuljen.

Beslutning

 

Lokaludvalget tog til efterretning, at der er kommet nyt regulativ for lokaludvalg, hvor det præciseres, at lokaludvalg også kan uddele puljemidler til udstyr og materiel.

Lokaludvalget besluttede at opdatere kriterier for Bydelspuljen, så det indgår i kriterierne at:

'Vi støtter aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplaner'.

 

Sekretariatet opdaterer puljekriterierne.

Til top