Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Ansøgning om støtte til "Brønshøj Sommer Jazz på TOUR 2022"

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at støtte "Brønshøj Sommer Jazz på TOUR 2022" med 60.000 kr.,

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en person til at følge projektet.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Den lokale forening JAZZiVÆRK søger støtte til at afholde en fire-dages jazzfestival på plænen ved Brønshøj Torv og evt. ved Brønshøj Vandtårn fra den 30. juni til den 3. juli 2022 under Copenhagen Jazz Festival.

Festivalen afholdes for fjerde år i træk og rummer 12 koncerter/aktiviteter over 4 dage. I år har festivalen et særligt fokus på de folkelige elementer samt på Tour de France, grundet Tour de France-enkelstart i København den 1. juli. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Festivalen ønsker at nå en bred målgruppe, idet koncerterne retter sig mod forskellige målgrupper: børnefamilier, unge, voksne og børn. Målgruppen er primært alle borgere i Brønshøj, men festivalen ønsker også at tiltrække folk bosiddende uden for bydelen. Festivalen er åben for alle, og koncerterne er gratis at deltage i.

Festivalen arrangeres i samarbejde med Kulturhuset Pilegården, der bidrager med markedsføring, udstyr, samt økonomisk. Festivalen arrangeres med hjælp fra 30 frivillige, der er tilknyttet foreningen. Festivalen ønsker også samarbejde med lokale erhvervsdrivende. 

Festivalen annonceres via Facebook, egen hjemmeside og Pilegårdens hjemmeside. Desuden annonceres i den lokale presse, via plakater, bannere på torvet og der flyers ud i mange tusinde postkasser. Der annonceres desuden via det officielle Copenhagen Jazzfestivalprogram.

Budgetoverblik 

Ansøgt beløb: 70.000 kr.
Forventede udgifter: 
476.000 kr.

Projektet rummer udgifter til honorarer til musikere og teknikere, produktion, markedsføring og administration. Et uddybet budget er med som bilag til ansøgningen. Lokaludvalget ansøges specifikt om støtte til produktion og markedsføring. Indtægter stammer fra andre fonde og puljer samt lokale sponsorer, og ansøger bidrager med frivillige arbejdstimer.

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget har tidligere bevilget støtte til Brønshøj Sommer Jazz, senest i 2021, hvor udvalget bevilgede 60.000 kr. Ansøgers budget for 2022 er højere end forrige år, da ansøger ikke forventer billetindtægt ved årets festival, og dermed ikke kan trække moms fra. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller projektet til delvis støtte med 60.000 kr. – svarende til sidste års bevilling. Udvalget synes, det er et godt projekt for bydelen, og det er igangsat af en lokal aktør og forening i samarbejde med Pilegården. Den delvise støtte begrundes i økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen.

Forretningsudvalget støtter Kulturudvalgets indstilling og indstiller derfor til delvis støtte på 60.000 kr. Den delvise støtte skyldes en økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at støtte ansøgning om 'Brønshøj Sommer Jazz på TOUR 2022' delvist med 60.000 kr. Den delvise støtte skyldes en økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen.

Lokaludvalget foreslog Søren Axel Cloos og Søren Krøigaard til at følge projektet.

Til top