Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Der er til ansøgningsfristen d. 24. januar indkommet 18 ansøgninger til Bydelspuljen:

Projektnavn

Fagudvalg

Ansøgt beløb

Fagudvalg indstiller

FU indstiller

Skrot og Tuti og den magiske skraldespand

KU/BUFI

40.000

0/0

0

Syng højt! - Opera

KU/BUFI

50.000

50.000/40.000

45.000

Brønshøj Sommer Jazz på TOUR 2022

KU

70.000

60.000

60.000

Opførelse af forestillingen Garderobeskabet

KU/BUFI

25.000

20.000/20.000

20.000

Cirkus Vanløse på Bellahøj

KU/BUFI

75.688

37.844/20.000

30.000

I Tingbjerg spiser vi sammen 2022

KU/SOSU

30.000

30.000/30.000

30.000

Et lys i mørket

KU

16.500

16.500

16.500

Fællesskabet

BUFI

15.000

0

10.000

Brønshøj Sangskriver Festival 2022

KU

40.000

25.000

25.000

Tingbjerg Challenge 2022

BUFI/SOSU

47.200

33.200/35.000

35.000

Lektiehjælp til udskolingselever

BUFI/SOSU

40.000

0/0

0

Er du dus med himlens fugle? – Alsang i gårdhaven

SOSU

49.000

0

0

SHAKES på Friluftsscenen

KU

18.000

18.000

18.000

Skal vi lege biodiversitet?

BUFI/MU

23.800

20.000/0

0

Den gul-grønne omstilling – Tour de France, cyklisme og cykelkultur i Husum

KU/BUFI

8.000

8.000/8.000

8.000

Junior Betjent - Brønshøj

BUFI/SOSU

70.000

35.000/24.000

35.000

BørneTouren Vestvolden

BUFI

15.000

15.000

15.000

Dans og Cirkusdag!

BUFI

23.000

0

0

I alt

 

656.188

368.544/311.500

347.500

 

Dertil er der en intern indstilling til pulje B: 'Egne projekter og københavnerinddragelse':

Indstillinger til Pulje B: 'Egne projekter og københavnerinddragelse'

Fagudvalg

Beløb

Udviklingsplan for EnergiCenter Voldparkens udearealer

MU

 

65.000

 

I alt

 

65.000

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Økonomi

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har af Borgerrepræsentationen fået til opgave at udmønte årlige puljemidler til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplaner. Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og aktiviteter i bydelen efter ansøgning fra københavnere og foreningslivet. Lokaludvalget kan også indgå i samarbejdsprojekter med andre aktører, f.eks. andre lokaludvalg om aktiviteter i og udenfor bydelen. Dertil kan lokaludvalget afsætte midler til egne projekter, dog således at puljemidlerne kommer københavnerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens københavnere.

Lokaludvalget fastlægger selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler. De gældende kriterier for Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Bydelspulje findes her: Kriterier-for-støtte-fra-Bydelspuljen-opdateret-25-04-2019.pdf (kk.dk)

Økonomiforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen for lokaludvalget. Den daglige betjening af lokaludvalget sker i et lokalt placeret sekretariat, hvor medarbejderne således er ansat i Økonomiforvaltningen.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har af Borgerrepræsentationen i 2022 fået tildelt en pulje på 1.562.100 kr. Lokaludvalget besluttede på møde d. 16. december 2021 følgende treedeling af puljemidlerne:

A. Bydelspuljen: 905.000 kr. Heraf øremærkes 105.000 kr. til ansøgning om støtte til aktiviteter til Mosetræf og Kulturnat.

B. Egne projekter og københavnerinddragelse: 502.100 kr.

C. Kommunikation: 155.000 kr.

Oversigt på puljeøkonomien

 

 

 

Årets samlede budget

1.562.100

 

 

 

Budget

Bevilliget og
budgetteret

Rest til disposition

Bydelspuljen (A) (105.000 kr. er øremærket)

905.000

178.550

621.450

Kommunikation (C )

155.000

155.000

-

Egne projekter og københavnerinddragelse (B)

502.100

502.100

-

Saldo (rest budgettal)

0

 

 

 

 

 

 

Tilbage af årets budget til disposition (A, B og C)

621.450

 

 

 

Beslutning

 

 

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.

Lokaludvalget drøftede, at der allerede tidligt på året er kommet mange ansøgninger til bydelspuljen og såfremt lokaludvalget uddeler alle midler, vil der kun få midler at uddele for det kommende lokaludvalg. Herunder drøftede lokaludvalget, at nogle projekter af forskellige årsager ikke udføres og at der så løber midler tilbage til bydelspuljen, der igen kan uddeles senere på året. I forlængelse heraf drøftede lokaludvalget, at det kommende lokaludvalg kan sætte nye rammer for ansøgning til bydelspuljen, f.eks. med færre ansøgningsfrister.

Til top