Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Ansøgning om støtte til "BørneTouren Vestvolden"

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at støtte "BørneTouren Vestvolden" med 15.000 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus søger støtte til at afholde et  børnecykelløb for nybegyndere i alderen 3-15 år. BørneTour afvikles over hele landet op til Tour de France Grand Depart i Danmark i 2022. Arrangementet afholdes den 24. april 2022 i Husum og Tingbjerg, på en rute, der går over Vestvolden.

Formålet med BørneTour er at give børn og unge, som ikke er medlem af en cykelklub, en god oplevelse med cykelsporten og inspirere dem til at ville mere. Den lokale cykelklub ABC, som har til huse i ECV, og Danmarks Cykle Union (DCU) samarbejder og afvikler selve løbet og lokale kultur- og fritidsinstitutioner står for underholdning og madboder m.m.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Aktiviteten er åben for alle børnefamilier. Selve cykelløbet er kun for nybegyndere i alderen 3-15 år. Ansøger forventer 150 cykelløbsdeltagere samt tilhørende familier.

Der er et deltagergebyr på 50 kr. Ansøger søger støtte hos Tingbjerg-Husum Partnerskab til at give gratis billetter til de mest udsatte familier. Disse familier findes med hjælp fra helhedsplanernes beboerrådgivere.

Arrangementet bliver til i samarbejde mellem følgende aktører: Danmarks Cykel Union, ABC cykelklubben, Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, Energicenter Voldparken, Den bolig sociale helhedsplan Husum for alle, Den boligsociale helhedsplan Tingbjerg- Utterslevhuse og Kultur- og Fritidsforvaltningen/Kultur Ns Tour de France arbejdsgruppe.

Annoncering sker via samarbejdspartnernes kommunikationskanaler (hjemmesider, sociale medier, nyhedsbreve, brugbyen.nu + kulturnaut m.m.), via banner, plakater samt opslag i opgangene i de boligforeninger, der er omfattet af helhedsplanerne. Desuden indrykkes annonce i lokalavisen og sendes pressemeddelelse. 

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 15.000 kr.
Forventede udgifter: 35.000 kr.
Forventet egenfinansiering: 20.000 kr.

Projektet rummer udgifter til deltagergebyr til Dansk Cykel Union for at være med i BørneTour, underholdning, PR og støtte til udsatte familiers deltagerbetaling. 

Ud over egenfinansieringen bidrager ansøger og samarbejdspartnere med medarbejdertimer og frivillige arbejdstimer. Deltagerbetalingen på 50 kr. pr. deltager går direkte til Dansk Cykel Union.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller til fuld støtte på 15.000 kr.

Forretningsudvalget støtter Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling og indstiller derfor til støtte som ansøgt med 15.000 kr. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at støtte ansøgning om støtte til 'BørneTouren Vestvolden' med 15.000 kr.
Til top