Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Ansøgning om støtte til "Fællesskabet"

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at støtte "Fællesskabet" med 10.000 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Husum Boldklub søger støtte til aktivitetsudstyr til "Fællesskabet", som er et aktivitetstilbud for pensionister, efterlønnere m.m. i Husum Boldklub hver tirsdag og torsdag fra kl. 10-13. I Fællesskabet kan der spilles billard, fodboldgolf, bordfodbold og motions-fodbold.             

Ansøger ønsker at indkøbe udstyr til bordtennis, petanque, hockey og golftræning, så disse aktiviteter også kan tilbydes, da Husum Boldklub ønsker at have så mange forskelligartet aktiviteter som muligt for at tiltrække flere deltagere. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og  annoncering

Målgruppen er pensionister, efterlønnere m.m., og er åbent for alle. Ansøger forventer 20-40 medlemmer. 

Ansøger har indledt et samarbejde med DBU omkring brug af Husum Boldklubs faciliteter til et fodboldhold, der har haft blodpropper. 

Der annonceres for Brønshøj-Husum Avis, på egen hjemmeside og facebook, via Sundhedsnetværket og uddeles flyers i de omkringliggende beboerforeninger.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 15.000 kr.

Projektet rummer udgifter til udstyr til bordtennis, petanque, hockey og golftræning.

Ansøger bidrager med frivillig arbejdskraft. 

Bemærkning fra sekretariatet

Sekretariatet har opfordret ansøger til at udfylde lokaludvalgets officielle ansøgningsskema med den nuværende ansøgning. Ansøger ikke er vendt tilbage inden udsendelse af ansøgninger.

Sekretariatet har efter forretningsudvalgsmødet bedt ansøger om at sende et budget inden lokaludvalgsmødet til lokaludvalgets behandlingen af ansøgningen. Budgettet eftersendes, når sekretariatet modtager det.

Løsning

Ansøgningen har desuden været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller til afslag. Udvalget synes det er et godt projekt men vurderer, at projektet falder for lokaludvalgets (gældende på udvalgets møde) puljekriterie om ikke at støtte projekter, hvis primære formål er indkøb af udstyr/inventar.

Forretningsudvalget har drøftet ansøgningen og indstiller til delvis støtte på 10.000 kr. Den delvise støtte skyldes en økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen. Det er dog et krav for denne indstilling, at ansøger leverer et budget for projektet inden lokaludvalgsmødet. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Ansøger har fremsendt supplerende oplysninger til lokaludvalget med budget for indkøb af materialer på 4.967,60 kr.

Lokaludvalget besluttede at støtte ansøgning om 'Fællesskabet' med 4.967,60 kr.

 

Til top