Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Indledende høring om lokalplansforslag Bystævneparken

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter og godkender vedlagte henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget vedr. lokalplan for Bystævneparken,

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter og godkender vedlagte høringssvar til indledende høring om lokalplansforslag til Bystævneparken.

Problemstilling

Baggrund

Helhedsplanen for Bystævneparken blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 11. oktober 2021. Brønshøj-Husum Lokaludvalgs hovedsynspunkter fremføres i indstillingen til Teknik- og Miljøudvalget og herefter forvaltningens svar og kommentarer hertil:

Endelig vedtagelse af Helhedsplan for udvikling af Bystævneparken, Brønshøj-Husum | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Indledende høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplansforslaget

Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender indledende høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget ’Bystævneparken’ med høringsfrist 28/2-2022.

Høringssvar og henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget

Det er lokaludvalgets opfattelse, at helhedsplanen for Bystævneparken er meget uambitiøs og meget langt fra den første plan lokaludvalget blev præsenteret for i 2017 og 2018 resulterende i helhedsplan 2019. Se endvidere lokaludvalgets indsendte høringssvar til denne høring her Høringssvar-vedr-helhedsplan-for-Bystævneparken.pdf (kk.dk)

Byudviklingsudvalget har på baggrund af ønske på sidste lokaludvalgsmøde udarbejdet både udarbejdet et udkast til henvendelse til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget samt et svar til den indledende høring til lokalplanen baseret på denne,

Løsning

Lokaludvalget godkender henvendelsen til politikerne og godkender høringssvaret.

Videre proces

Sekretariatet indsender henvendelsen til Teknik- og Miljøudvalget, samt indsender høringssvaret inden høringsfristen.

 

Beslutning

Lokaludvalget drøftede og godkendte henvendelsen til Teknik- og Miljøudvalget vedr. lokalplan for Bystævneparken.

Lokaludvalg drøftede og godkendte høringssvaret til indledende høring om lokalplansforslag til Bystævneparken.

Til top