Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget vedr. Utterslev Mose

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter og godkender brev til Teknik- og Miljøudvalget, der byder det nye udvalg velkommen og stiller en række spørgsmål i relation til vandmiljøet i Utterslev Mose.

Problemstilling

Senere i år vil Staten pålægge Københavns Kommune at leve op til nogle skrappe målsætninger for indholdet af fosfor i det vand, der tilføres Utterslev Mose. I de kommende år skal der resolut foretages en række investeringer, der kan sikre at spildevandsudledningerne nedsættes markant, at slammet på bunden af Fæstningskanalen og Utterslev Mose fjernes helt eller delvist og at tilførelsen af renset åvand bliver intensiveret. Herudover er er der bundet en række tungmetaller og toksiske stoffer i slammet og de kan potentielt udgøre en risiko, hvis de siver til grundvandet. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en række anbefalinger, der kræver at der bliver fundet midler til at igangsætte rækken af miljøtiltag. Brevet til Teknik- og miljøudvalget understreger disse forhold og spørger dels til medlemmers ønske om at følge ord med handling.  

Løsning

Miljøudvalget har udarbejdet udkast til henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget. Se bilag.

 

Videre proces

Sekretariatet sender henvendelsen til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte henvendelsen til Teknik- og Miljøudvalget.

Sekretariatet sender henvendelsen.

Lokaludvalget drøftede ønske om, at Københavns Kommune selv foretager undersøgelse af forholdene i Utterslev Mose.

Til top