Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Ansøgning om støtte til "SHAKES på Friluftsscenen"

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at støtte "SHAKES på Friluftsscenen" med 18.000 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Kulturhuset Pilegården søger støtte til at arrangere en moderne opførelse af Shakespeares Hamlet på Bellahøj Friluftsscene den 28. juni 2022. Forestillingen spilles af SHAKES som i seks år har samarbejdet med Folketeateret om at lave gratis Shakespeare-forestillinger målrettet unge og ikke-teatervante i Ørstedsparken. Dette koncept prøves nu også på friluftsscenen.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er unge og voksne fra 14 år og op. Forestillingen er gratis og der er plads til 2.000 personer på friluftsscenen.

Kulturhuset Pilegården samarbejder med Sammen om Bellahøj, SHAKES og Folketeateret om at reklamere for forestillingen. Der annonceres via Pilegårdens og Folketeaterets hjemmeside, facebook og nyhedsbrev og der arbejdes for at få det formidlet i de tre lokalaviser – Brønshøj, Bispebjerg/NV og Vanløse.

Samarbejdet med SHAKES og Folketeateret er kommet i stand som en del af Kultur Ns samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Kulturudvalg om at skabe flere aktiviteter på Bellahøj Friluftsscene.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 18.000 kr.
Forventede udgifter: 25.500 kr.
Forventet egenfinansiering: 7.500 kr.

Projektet rummer udgifter til betaling for forestillingen samt til brug af el-tavle på friluftsscenen. Ansøger bidrager med medarbejdertimer til kommunikation, projektledelse, afvikling m.v.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller til fuld støtte på 18.000 kr. Udvalget bemærker, at initiativet skulle finansieres af Kultur- og Fritidsforvaltningens ”genåbningspulje” for Bellahøj Friluftsscene, men at puljen ikke blev forlænget i 2022.

Forretningsudvalget støtter Kulturudvalgets indstilling og indstiller derfor til støtte som ansøgt med 18.000 kr. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at støtte ansøgning om støtte til 'SHAKES på Friluftsscenen' med 18.000 kr.
Til top