Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Ansøgning om støtte til "Opførelse af forestillingen Garderobeskabet"

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at støtte "Opførelse af forestillingen Garderobeskabet" med 20.000 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Kulturhuset Pilegården søger om støtte til, at kulturhusets børneteaterskole kan opføre otte forestillinger af ”Garderobeskabet og landet på den anden side” i perioden den 25.-29. april 2022 på den lille scene i Folketeateret beliggende i Grøndal Multicenter. Da der ikke findes en professionel teaterscene i bydelen, lejes teaterscenen i Grøndal MultiCenter, så både de optrædende børn og publikum får oplevelsen af at være i et ægte teater.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er særligt de lokale skoler, børnehaver, fritidshjem, børnefamilier samt de lokale plejehjem, men alle er velkomne til at købe billet. Ansøger forventer 1.000 gæster til de otte forestillinger. Annoncering sker i Brønshøj-Husum Avis, på egen hjemmeside og facebook, nyhedsbrev samt plakater og flyers, som deles rundt i bydelen. Alle lokale skoler, børnehaver og plejehjem får tilsendt en særlig invitation.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 25.000 kr.
Forventede udgifter: 77.000 kr.
Forventet egenfinansiering: 
5.000 kr.

Projektet rummer udgifter til kunstnerhonorarer (musikere, instruktører, komponist, scenograf, lyddesigner), leje af teatersal, lyd & lys, kostumer & scenografi, forplejning, PR og premiereblomster. Ansøger har desuden ansøgt om støtte hos BUPL, DATS og Nordeafonden, og der er indtægter fra billetsalg.

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget har tidligere bevilget støtte til Pilegårdens Teaterskoles forestilling, senest i 2020, hvor udvalget bevilgede 20.000 kr. Arrangementet blev aflyst på grund af corona-pandemien. Ansøgers egenfinansiering er lavere i år, pga. af færre børn på Teaterskolen grundet covid-19, og dermed lavere indtjening.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller til delvis støtte med 20.000 kr. – svarende til sidste års bevilling. Udvalget synes, projektet lever op til alle lokaludvalgets puljekriterier, og udvalget bemærker, at det ikke fremgår tydeligt af ansøgningen, at projektet reelt også finansieres af medlemsbetaling, hvilket er et væsentligt bidrag. Den delvise støtte begrundes i økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen.

Ansøgningen har desuden været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der også indstiller til delvis støtte på 20.000 kr. med begrundelse i en økonomisk prioritering.

Forretningsudvalget støtter fagudvalgenes indstillinger og indstiller derfor til delvis støtte på 20.000 kr. Den delvise støtte skyldes en økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at støtte ansøgning om 'Opførelse af forestillingen Garderobeskabet' delvist med 20.000 kr. Den delvise støtte skyldes en økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen.
Til top