Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Ansøgning om støtte til "Skrot og Tuti og Den magiske skraldespand"

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på støtte til projektet  "Skrot og Tuti og Den magiske skraldespand".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Foreningen ”Den magiske skraldespand” (ikke hjemhørende i bydelen) søger støtte til at opføre 10 shows i børneinstitutioner i Brønshøj-Husum. Arrangementerne finder sted på endnu ikke fastlagte datoer i foråret 2022 – gerne udendørs. Formålet er at give børnehavebørn en udviklende oplevelse via musik, sang, teater og bevægelse, og børnene opfordres til at være aktive deltagere. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er alle børneinstitutioner i Brønshøj-Husum. Det er ikke fastlagt hvilke institutioner, som bliver tilbudt aktiviteten. Ansøger forventer 50-100 deltagere til hvert af de 10 forestillinger. Grundet corona-situationen finder forestillingerne sted i institutionerne, og er således ikke åbne for offentligheden. Forestillingerne er gratis for børneinstitutionerne.

Hvert show bliver promoveret gennem ansøgers sociale medie-platforme og der vil efter hver show blive uddelt flyers, klistermærker, malebog og plakat, hvor det bl.a. vil fremgå, at aktiviteten støttes af Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Ansøger vil endvidere tage kontakt til lokale medier for at høre, om de vil lave et indslag.

Ansøger samarbejder med lokale børneinstitutioner på den måde, at de har kontaktet en lang række børneinstitutioner i lokalområdet, som alle er meget interesseret i at få et gratis show.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 40.000 kr.
Forventede udgifter:
62.500 kr.
Forventet egenfinansiering:
22.500 kr.

Projektet rummer udgifter til honorarer, tryk af materialer til uddeling, administration, renovering/nyindkøb samt transport. Ansøger finansierer selv dele af udgifterne. 

Bemærkning fra sekretariatet

Sekretariatet har spurgt ansøger, om de har faste aftaler med/samarbejdsbekræftelser fra de lokale børneinstitutioner. Ansøger har svaret følgende:

"I 2021 afviklede vi 50 aktiviteter i 6 lokalområder i København. I processen med at finde samarbejdspartnere, har vi talt med flere børnehaver i Brønshøj-Husum som meget gerne ville have aktiviteten ud i børnehaven, men som desværre ikke lå indenfor det lokalområde, som vi var støttet af. Vores samarbejdspartnere er børneinstitutioner i lokalområdet. De hjælper med lokale og strøm, ophæng af plakater og uddeling af billetter, foldere, klistermærker og ikke mindst en masse deltagere, der mangler en spændende oplevelse.”

Sekretariatet har spurgt ansøger, hvordan børneinstitutionerne inviteres og udvælges, hvis der er flere end ti institutioner, der er interesserede. Ansøger har svaret følgende:

"Får vi et tilsagn om støtte, kontakter vi børneinstitutioner ud fra nominering, om institutionen har haft besøg før, samt om det evt. drejer sig om en “speciel institution”.”

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller til afslag, da ansøger ikke er lokalt forankret og ikke har dokumenteret en egentlig involvering eller lokalt samarbejde med daginstitutionerne fx i form af samarbejdsaftaler.

Ansøgningen har desuden været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der også indstiller til afslag, da institutionerne ikke yder medfinansiering eller selv står som ansøgere.

Forretningsudvalget støtter fagudvalgenes indstilling om afslag med følgende begrundelse:

Begrundelsen for afslaget er, projektet ikke er tilstrækkeligt lokalt forankret, fx i form af større et gensidigt samarbejde med de lokale daginstitutioner.  

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at give afslag på ansøgning om støtte til 'Skrot og Tuti og Den magiske skraldespand'. Begrundelsen for afslaget er, at projektet ikke er tilstrækkeligt lokalt forankret.
Til top