Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Ansøgning om støtte til "Cirkus Vanløse på Bellahøj"

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at støtte "Cirkus Vanløse på Bellahøj" med 30.000 kr.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en person til at følge projektet.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Foreningen Cirkusskolen i Vanløse søger støtte til af opføre foreningens årlige cirkusforestilling, Cirkus Vanløse 2022, på Bellahøj Friluftsscene den 5.-8. maj 2022. Forestillingen er afslutningen på cirkusskolens undervisning af børn og voksne, og de medvirkende er dermed amatører. Forestillingen bakkes op af et professionelt cirkusorkester og af professionelle artister.

Målgruppe, samarbejdspartnere og  annoncering

Forestillingen er åben for alle interesserede og samtidigt et gratis tilbud til lokale daginstitutioner, skoler, plejecentre og botilbud. Torsdag og fredag inviteres lokale institutioner til gratis at se forestillingerne. Lørdag og søndag sælges der billetter til privatpersoner fra lokalområdet. Ansøger forventer 2.500 publikummer over de fire dage. 

Foreningens medlemmer - både børn og voksne - involveres i forberedelserne i ideudvikling, og de har etableret et ungeråd, der skal arbejde sammen med den "voksne" bestyrelse. 

Annoncering sker via sociale medier, presseomtale i Brønshøj-Husum Avis og Vanløse Avis samt plakater og flyers, som deles rundt i bydelen. Alle lokale skoler, institutioner, bosteder og plejehjem får tilsendt en særlig invitation.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 75.688 kr.
Forventede udgifter: 175.688 kr.
Forventet egenfinansiering: 10.000 kr.

Projektet rummer udgifter til løn til artister og musikere, leje af telt, lys og lyd, indkøb af materialer, PR, leje af toiletter og indkøb til salg i café. Indtægterne stammer fra billetsalg, barsalg, sponsorater og fondssøgning, herunder Vanløse Lokaludvalg. Udover egenfinansieringen bidrager ansøger med frivilligt arbejde.  

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget bevilgede i 2021 20.000 kr. til Cirkus Vanløse på Bellahøj.  

Bemærkning fra sekretariatet

Sekretariatet har spurgt ansøger om, hvilke institutioner i Brønshøj-Husum der bliver inviteret.  Ansøger har svaret følgende:

"Det er klart vores mål at nå ud til alle institutioner i Brønshøj og Vanløse. Jeg kan finde 30 i Brønshøj og 17 i Vanløse, men forsøger at få fat i pladsanvisningen, som forhåbentligt kan give mig en præcis liste og emails. Vi inviterer også alle skoler i både Brønshøj og Vanløse. Samt plejehjemmene og de bosteder vi kan finde."

Sekretariatet har skrevet til ansøger, at de har budgetteret med flere midler i indtægter, end de har udgifter for, når ansøger både har søgt Brønshøj-Husum og Vanløse Lokaludvalg for 75.688 kr. Ansøger har svaret følgende:

"Vi går ikke efter at få et overskud. Vi ønsker jo egentligt bare at få støtte, så arrangementet kan lade sig gøre. Men vi ved jo ikke om vi får noget fra Vanløse Lokaludvalg, så hvis vi skulle få det fulde beløb fra begge lokaludvalg, så skriver vi jo til jer og siger at vi har fået for meget." 

Kulturudvalget har ønsket at vide, hvorfor projektet i år er 17.000 kr. dyrere end projektet sidste år. Ansøger har svaret:

"Vi fik den erfaring sidste gang at med den åbne scene er lys meget vigtigt, for at publikum kan se alle på scenen. Der bliver ligesom mørkt på selve scenen. Så derfor vil vi meget gerne have råd til også at få lys på scenen. Og det kræver at vi lejer noget udstyr og en der kan betjene lys og lyd under showet. Derfor er projektet dyrere i år." 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller projektet til delvis støtte med 37.844 kr., som er halvdelen af det ansøgte beløb, med begrundelse i økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen. Udvalget ønskede at vide, hvorfor projektet er 17.000 kr. dyrere i år sammenlignet med 2021. Se ansøgers svar under 'Sekretariatets bemærkninger'. 

Ansøgningen har desuden været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller til delvis støtte på 20.000 kr. – svarende til sidste års bevilling – med begrundelse i en økonomisk prioritering.

Forretningsudvalget har drøftet ansøgningen og indstiller til delvis støtte på 30.000 kr. Den delvise støtte skyldes en økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at støtte ansøgning om 'Cirkus Vanløse på Bellahøj' delvis med 30.000 kr. Den delvise støtte skyldes en økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen.

Lokaludvalget valgte Christoffer Rosenkrands til at følge projektet.

Til top