Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Ansøgning om støtte til "Den gul-grønne omstilling"

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at støtte "Den gul-grønne omstilling" med 8.000 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Husum Bibliotek søger støtte til projektet "Den gul-grønne omstilling – Tour de France, cyklisme og cykelkultur i Husum". I anledning af at cykelløbet Tour de France starter i København i 2022 vil Kultur N afholde en række aktiviteter relateret til cykelkultur. Husum Bibliotek ønsker at afholde fire "Franske aftner" i perioden 1. april til 30. juni 2022, med foredrag om cykling, cykellitteratur og/eller fransk litteratur. Tre af arrangementer afholdes på Husum Bibliotek. Et arrangement afholdes på EnergiCenter Voldparken i forbindelse med Det Økologiske Folkekøkken.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er voksne, men alle er velkomne. Foredragene er gratis at deltage i. Deltagerne betaler selv for eventuel spisning i forbindelse med Det Økologiske Folkekøkken. 

Annoncering sker bl.a. via flyers og plakater, via bibliotekets hjemmeside og sociale medier samt via samarbejdspartnernes kommunikationskanaler. Derudover vil ansøger skrive artikler til lokalavisen.

Arrangementerne gennemføres i samarbejde med EnergiCenter Voldparken, herunder med Idrætsprojektet, Husum for Alle og ABC Cykling samt med Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 8.000 kr.
Forventede udgifter: 22.000 kr.
Forventet egenfinansiering: 14.000 kr.

Projektet rummer udgifter til honorarer til foredragsholdere samt til markedsføring. Ud over egenfinansieringen bidrager ansøger med lokaler og medarbejdertimer.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller til fuld støtte på 8.000 kr., da udvalget synes, det er et fint, lokalt initieret projekt. 

Ansøgningen har desuden været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der også indstiller til fuld støtte på 8.000 kr.

Forretningsudvalget støtter fagudvalgenes indstilling og indstiller derfor til støtte som ansøgt med 8.000 kr. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at støtte ansøgning om 'Den gul-grønne omstilling' med 8.000 kr.
Til top