Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Ansøgning om støtte til "Lektiehjælp til udskolingselever"

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på støtte til projektet "Lektiehjælp til udskolingselever".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse søger støtte til et forsøgsprojekt, der skal få udskolingselever fra Tingbjerg Skole til at bruge det eksisterende lektiehjælpstilbud, der i Tingbjerg. Lærerfagligt personale fra Tingbjerg Skole skal være brobyggere - de skal tage eleverne med det eksisterende lektiehjælpstilbud på Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus. 

Forsøgsprojektet løber fra marts til december 2022. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og  annoncering

Målgruppen er unge i udskolingen (6.-9. klasses elever) på Tingbjerg Skole, der har brug for ekstra faglig støtte. Aktiviteten er åben for alle. Ansøger forventer 12 elever. Hvis behovet er større, vil ansøgere skalere tilbuddet op ved at inddrage frivillige lektiehjælpere. 

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 40.000 kr.

Projektet rummer lønudgifter til lærerfagligt personale to gange om ugen i 40 uger. 

Bemærkning fra sekretariatet

Sekretariatet har spurgt ansøger om, hvilke opgaver der ligger for det lærerfaglige personale, og hvilken form for ansættelse, der er tale om. Ansøger har svaret følgende:

"Ansøgningen er ”født” af en henvendelse fra en konkret lærer, via skolelederen, og vi synes det giver projektet en faglig tyngde at det er en uddannet lærer der indgår i opgavevaretagelsen; en lærer som kender (mange af) eleverne og deres forældre, og som dermed kan være et solidt bindeled mellem lektiecaféens interessenter.

Læreren fra Tingbjerg Skole skal både formidle tilbuddet til elever og lærere og ”bemande” lektiecaféen. Vi vil supportere det samlede lektiehjælpestilbud (det eksisterende tilbud plus udvidelsen).

Der er tale om en ekstraopgave uden for skolen. Vedkommende bliver ansat ad hoc i fsb/helhedsplanen. Det er i øvrigt ikke afklaret hvilken overenskomst der skal ligge til grund for aflønningen, men der er i ansøgningen taget udgangspunkt i den sats der gælder for de nuværende (professionelle) lektiehjælpere."

Løsning

Ansøgningen har været behandlet Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller til afslag. Udvalget synes det er et prisværdigt projektet men vurderer, at projektet falder for lokaludvalgets puljekriterie om ikke at dække ordinære lønudgifter til personale i offentlige institutioner og institutioner, der kan sidestilles hermed.

Ansøgningen har desuden været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, der også indstiller til afslag, da udvalget vurderer, at skolelærere der udfører lektiehjælp må høre under skolernes opgaveløsning.

Forretningsudvalget støtter fagudvalgenes indstilling om afslag med følgende begrundelse:

Begrundelsen for afslaget er, lokaludvalget vurderer, at lektiehjælp udført af skolelærere hører under skolernes opgaveløsning (offentlig institution), og at lokaludvalget ikke dækker ordinære lønudgifter til personale i offentlige institutioner og institutioner, der kan sidestilles hermed.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at give afslag på ansøgning om støtte til 'Lektiehjælp til udskolingslever'. Begrundelsen for afslaget er, lokaludvalget vurderer, at lektiehjælp udført af skolelærere hører under skolernes opgaveløsning (offentlig institution), og at lokaludvalget ikke dækker ordinære lønudgifter til personale i offentlige institutioner og institutioner, der kan sidestilles hermed.
Til top