Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Ansøgning om støtte til "Et lys i mørket"

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at støtte "Et lys i mørket" med 16.500 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

En lokal borger søger støtte til at afholde et lys- og musikarrangement på Bellahøj Friluftsscene den 12. marts 2022. Arrangementet består af en musik- og lysoplevelse, hvor en lokal DJ vil spille elektronisk musik og området vil være oplyst af elektrisk og levende lys. 

Projektet har til formål at give beboerne i lokalområdet mulighed for at knytte sig til lokalområdet på en positiv måde – en mulighed for at tage ejerskab, udvikle stolthed og deltage i positive møder med hinanden på tværs af alder, etnicitet, indkomst m.m.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Arrangementet er for alle, uanset alder, og der forventes deltagere fra lokalområdet, men også fra resten af København. Arrangementet er gratis, og der forventes 100-300 deltagere.

Arrangementet bliver til i samarbejde mellem en 4-8 lokale frivillige og en lokal DJ Bow Miller.

Der er søgt om tilladelse til afholdelse af arrangementet, og der afventes svar.

Projektet annonceres via pressemeddelelser til lokalaviser, kampagner på Facebook og Instagram samt via plakater opsat i lokalområdet. 

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 16.500 kr.
Forventede udgifter: 16.500 kr.

Projektet rummer udgifter til leje af lyd- og lysudstyr, honorar til DJ, indkøb af pynt, PR samt forplejning af frivillige. Ansøger bidrager med frivillig arbejdskraft. 

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget bevilgede 16.500 kr. til samme arrangement i efteråret 2021. Arrangementet blev aflyst på grund af corona-pandemien.

Sekretariatets bemærkninger

Ansøgningen er identisk med ansøgningen fra efteråret 2021, som blev aflyst og udskudt pga. corona, og som nu skal afholdes den 12. marts 2022.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller til fuld støtte på 16.500 kr., da lokaludvalget gav en bevilling til projektet sidste år, som blev aflyst pga. corona-pandemien.

Forretningsudvalget støtter Kulturudvalgets indstilling og indstiller derfor til støtte som ansøgt med 16.500 kr. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at støtte ansøgning om "Et lys i mørket" med 16.500 kr.
Til top