Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Ansøgning om støtte til "Dans og Cirkusdag!"

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på støtte til projektet "Dans og Cirkusdag!".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Foreningen Latin Vibes (ikke hjemhørende i bydelen) søger støtte til en dag med danse- og cirkusworkshops og fremvisninger, som afholdes på EnergiCenter Voldparken den 27. marts 2022. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen til arrangementet er børn fra 5 år og op, unge og voksne. Det er gratis at deltage. Ansøger forventer 100 deltagere til workshops og 50 personer til fremvisninger/passivt deltagende.

Latin Vibes arrangerer dagen i samarbejde med Volantes og Cirkus Panik/Foreningen Tjærekompagniet. Sammen faciliterer de tre aktører undervisning i dans, bevægelse og cirkus. EnergiCenter Voldparken står for salg af  snacks, popcorn og drikkevarer.

Annoncering af begivenheden foregår via samarbejdspartnernes hjemmesider og sociale medier. Plakater og flyers vil blive sat op lokalt i bybilledet. Der sendes desuden pressemeddelelse til Brønshøj Husum Avis.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 23.000 kr.
Forventede udgifter: 23.000 kr.

Projektet rummer udgifter til honorarer til undervisere/optrædende samt til markedsføring, leje af lydudstyr og transport. Ansøger bidrager med frivilligt arbejde til administration, koordinering af frivillige samt projektledelse.

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet har bedt ansøger redegøre for, om de har aktiviteter i bydelen og desuden opfordret ansøger til at få EnergiCenter Voldparken til at sende en samarbejdserklæring, hvor EnergiCenter Voldparkens rolle i projektet uddybes. 

Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget ønskede at vide, hvem der skal modtage honorarerne, som angivet i budgettet. Ansøger er ikke vendt tilbage med svar, inden udsendelse af dagsordnen.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller til afslag på grund af manglende lokal forankring, og at en stor andel af budgettet går til honorar. 

Forretningsudvalget støtter Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling og indstiller derfor afslag med følgende begrundelse:

Begrundelsen for afslaget er, projektet ikke er tilstrækkeligt lokalt forankret, fx i form af større et gensidigt samarbejde med de lokale aktører. 

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at give afslag på ansøgning om støtte til 'Dans og Cirkusdag'. Begrundelsen for afslaget er, projektet ikke er tilstrækkeligt lokalt forankret. 

Til top