Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Høring vedr. forslag om flytning af Plejehjemmet Poppelbo og Lærkebo til Eilersminde Plejehjem.

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender vedhæftede udkast til høringssvar

Problemstilling

I forbindelse med renovereingen af Bystævneparken, skal beboere og personale flyttes permanent til det kommende nye plejehjem Eilersminde i Tingbjerg i 2023, Samtidig skal brugere og medarbejdere fra Aktivitetscenter Brønshøj flyttes samlet til plejehjemmet Egebo i 2023. 

Social-og Sundhedsudvalget har behandlet høringen og har ingen kommentarer.

Løsning

Lokaludvalget godkender vedhæftede høringssvar, 

Videre proces

Sekretariatet indsender høringssvaret.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte høringssvaret til høring om forslag til flytning af plejehjemmet Poppelbo og Lærkebo til Eilersminde Plejehjem.

Sekretariatet sender høringssvaret.

Til top