Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Godkendelse af dagsorden

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender dagsordenen.

 

Beslutning

 

Til stede: Hans S. Christensen, Stine Skot, Sune Vuorela, Palle Lolk, Kirsten Vibeke Møller, Christoffer Rosenkrands, Lis Søkvist, Peter Steffensen, Pernille Høholt-Larsen, Ida Berendsen (til stede fra pkt. 21), Tahira Ashraf, Sabah Quarasnane og Ida Jørgensen.

 

Afbud: Trille Utzon-Frank, Alina Protsyk, Jens Kristian Jensen, Søren Krøigaard og Søren Axel Cloos.

 

Udeblev uden afbud: Sheikh Saleem Mohammad, Jeppe Schmidt-Hansen, Jarl Feyling og David Grolin Kristensen.

 

Formanden konstaterede, at lokaludvalget var beslutningsdygtigt.

Lokaludvalget godkendte dagsordenen.

Til top