Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Høring af VVM for Bystævneforbindelsen

Tidligere beslutninger

Lokaludvalget afsatte på lokaludvalgsmødet d. 27. januar 8.000 kr. til borgerinddragelse i forbindelse med offentlig høring af Bystævneforbindelsen: Bevilling til borgerinddragelse i forbindelse med høring af Bystævneforbindelsen | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter høring af VVM-undersøgelse (vurdering af virkninger på miljøet) for 'Bystævneforbindelsen'. 

Problemstilling

Vejdirektoratet udfører en VVM-undersøgelsen for Transportministeriet i samarbejde med Københavns Kommune. 

VVM-undersøgelsen skal tilvejebringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere projektets virkninger på miljøet. VVM-undersøgelsen skal desuden sikre, at vejforbindelsen bedst muligt tilpasses omgivelserne, og at miljøet ikke påvirkes unødvendigt.

Udgangspunktet for VVM-undersøgelsen er en linjeføring mellem Bystævnet og Ruten, der krydser Fæstningskanalen, i området ved den eksisterende stibro. 

VVM-undersøgelsen forventes i høring fra den 21. februar til den 19. april.

Læs mere her: Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum | Vejdirektoratet

Borgerinddragelse

Lokaludvalget bemyndigede på lokaludvalgsmødet 27. januar Byudviklingsudvalget til at forestå borgerinddragelse.

Lokaludvalget har reserveret tid d. 3. marts til borgerinddragelse i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Vejdirektoratet. Byudviklingsudvalget vurderer, når VVM-undersøgelsen bliver offentliggjort, om det er hensigtsmæssigt at lave borgerinddragelse.

Projektudstilling i Tingbjerg Kulturhus og på EnergiCenter Voldparken om byudvikling i Tingbjerg/Husum

Boligorganisationerne i Tingbjerg forbereder sammen med Københavns Kommune en projektudstilling i Tingbjerg Kulturhus og på EnergiCenter Voldparken, hvor 'Bystævneforbindelsen' indgår sammen en en række andre byudviklingsprojekter i Tingbjerg.

Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus – Den store sal og foyeren

Mandag d. 21. marts 2022, kl. 16.00-19.00

Udstillingsperiode: Fra mandag i uge 12 til onsdag i uge 13 (d. 21. marts-30. marts 2022)

EnergiCenter Voldparken – Den store indgangshal

Byudviklingsbazar: Mandag d. 4. april 2022, kl. 16.00-19.00

Udstillingsperiode: Fra onsdag/torsdag i uge 13 til søndag i uge 14 (d. 31. marts-10. april 2022)

Løsning

Lokaludvalget drøfter høring af VVM-undersøgelsen.

Videre proces

Byudviklingsudvalget vurderer, om udvalget ønsker at foretage borgerinddragelse, nå VVM-undersøgelsen er kommet i høring. I så fald afvikles borgerinddragelsen i samarbejde med sekretariatet.

Beslutning

Lokaludvalget havde på mødetidspunktet endnu ikke modtaget høringen og afventer denne.

Når Byudviklingsudvalget modtager høringen, vil Byudviklingsudvalget drøfte denne og tilrettelægge relevant borgerinddragelse herom.

Lokaludvalget havde forud for mødet modtaget en skriftlig borgerhenvendelse om høringen, som lokaludvalget tog til efterretning. Lokaludvalget drøftede, at etablering af vejforbindelsen er et vilkår ift. Ghettoloven og byudviklingen i Tingbjerg.

Til top