Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Ansøgning om støtte til "Skal vi lege biodiversitet?"

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på støtte til projektet "Skal vi lege biodiversitet?".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Clorofille Naturforening (ikke hjemhørende i bydelen) søger støtte til at afholde syv workshops for børn om biodiversitet. Workshops afholdes på Husumparkens legeplads i perioden marts til maj 2022. De syv workshops har til formål at lave formidling til børn om biodiversitet og sammen med børnene skabe gode vilkår for biodiversitet på Husumparkens legeplads.

Som en del af projektet uddeles et hæfte om biodiversitet, som Clorofille Naturforening har udviklet med støtte fra Københavns Kommunes Biodiversitetspulje, via legepladsen og skolerne. Ansøger forventer at uddele 500 hæfter. 

Se evt. hæftet her: biodiversitet-.pdf (clorofille.com)

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen for den ene workshop er børnefamilier. Workshoppen er åben og gratis for alle og bliver kommunikeret ud via sociale medier og de lokale samarbejdspartnere. De resterende seks workshops er for skoleklasser på Husum Skole og Korsager Skole og er ikke åbne for andre.  Ansøger forventer i alt 200 deltagere til de syv workshops. 

Medarbejdere på Husumparkens legeplads hjælper med kommunikation og assisterer ved workshops med praktiske forberedelser.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 23.800 kr.
Forventede udgifter: 23.800 kr.

Projektet rummer udgifter til honorarer til workshop-facilitatorer, tryk af hæfter og materialer til workshops. Ansøger bidrager med medarbejdertimer i forbindelse med planlægning af workshops samt i forbindelse med markedsføring (udvikling af kommunikationsmateriale samt kommunikation med potentielle deltagere).

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet har bedt ansøger uddybe de lokale samarbejdsrelationer. Husumparkens legeplads har efterfølgende sendt samarbejdsaftale. I forhold til skolesamarbejdet skriver ansøger følgende:

"Vi har valgt skolerne ud fra at de er nærmest på legepladsen og de vil have let adgang til at komme forbi legepladsen senere og følge udviklingen. Derudover trykker vi 500 hæfter i alt og det giver god mulighed for at de kan uddeles til andre skoler i Brønshøj."

Løsning

Ansøgningen har været behandlet Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller til delvis støtte på 20.000 kr. med begrundelse i et ønske om medfinansiering fra skolerne. 

Miljøudvalget har behandlet ansøgningen skriftligt via mail og indstiller til afslag, da naturfagslærerne på skolerne ikke er involveret.

Forretningsudvalget har drøftet ansøgningen og indstiller til afslag med følgende begrundelse:

Begrundelsen er en økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen, da lokaludvalget vurderer, at ansøgningen er for uklar om samarbejdet med og involveringen af de to lokaler skoler, som udgør en stor del af projektet.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at give afslag på ansøgning om støtte til 'Skal vi lege biodiversitet'? Begrundelsen er en økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen, da lokaludvalget vurderer, at ansøgningen er for uklar om samarbejdet med og involveringen af de to lokaler skoler, som udgør en stor del af projektet.
Til top