Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Ansøgning om støtte til "Brønshøj Sangskriver Festival 2022"

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at støtte "Brønshøj Sangskriver Festival 2022" med 25.000 kr.,

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en person til at følge projektet.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Foreningen Brønshøj Sangskriver Festival søger støtte til at afholde Brønshøj Sangskriver Festival i Kulturhuset Pilegårdens midlertidige lokaler i Brønshøj Gamle Skole og Rytterskolen den 9. og 10. september 2022. 

Festivalen blev startet af en lokal borger i 2020 og blev i 2021 udvidet til to dage og to scener. I efteråret 2021 blev Foreningen Brønshøj Sangskriver Festival stiftet. Festivalen har til formål at være katalysator for lokal sangskrivning og giver lokale musikere og sangere mulighed for at præsentere deres musik for et publikum og sparre med hinanden. Desuden optræder sangskrivere fra andre dele af Danmark. I 2022 skal festivalen igen afvikles over to dage og med to scener. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Festivalen henvender sig til alle i Brønshøj-Husum, der kan lide at gå til koncert. Festivalen er åben for alle, og der tages entré på 125 kr. Ansøger forventer 175 deltagere.

Festivalen arrangeres i samarbejde med Kulturhuset Pilegården og netværket ”Sangskrivere i Brønshøj”. ”Sangskrivere i Brønshøj” har indgået et samarbejde med Cafe Brøns om at afvikle en månedlig koncert i perioden mellem festivalerne. Festivalen annonceres via sociale medier, annonce i Brønshøj-Husum Avis og gennem Kulturhuset Pilegårdens kommunikationskanaler. 

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 40.000 kr.
Forventede udgifter:
102.914,74 kr.
Forventet egenfinansiering: 
8.990,96 kr.

Projektet rummer udgifter til 38 musikerhonorar-tariffer, PR, forplejning, administration og leje af trommesæt. Indtægter stammer fra billetsalg og støtte fra øvrige fonde/puljer. Udover egenbetaling bidrager ansøger med frivillig arbejdskraft, og Pilegården dækker udgifter til lys og lyd.

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget har tidligere bevilget støtte til Brønshøj Sangskriver Festival, senest i 2021, hvor udvalget bevilgede 25.000 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller projektet til delvis støtte med 25.000 kr., pga. økonomisk prioritering af midler. Udvalget synes, synes det er et godt projekt med lokale aktører.

 

Forretningsudvalget støtter Kulturudvalgets indstilling og indstiller derfor til delvis støtte på 25.000 kr. Den delvise støtte skyldes en økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen.

 

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

 

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at støtte ansøgning om 'Brønshøj Sagnskriver Festival 2022' delvist med 25.000 kr. Den delvise støtte skyldes en økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen.

Lokaludvalget valgte Lis Søkvist til at følge projektet.

Til top