Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Ansøgning om støtte til "Tingbjerg Challenge 2022"

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at støtte projektet "Tingbjerg Challenge 2022" med 35.000 kr.,

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en person til at følge projektet.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse søger støtte til at afholde Tingbjerg Challenge den 27. august 2022. Arrangementet afholdes i Tingbjerg, i gårdrummet bag Ruten 113-143 samt på cykel-/gangstier ved Vestvolden. Tingbjerg Challenge er en byfest, hvor området og omegnens beboere møder hinanden gennem aktiviteter, mad og fællesskab. Omdrejningspunktet for dagen er et motionsløb i de grønne arealer. Desuden vil der bl.a. være cricket, rollespilskamp, kæmpeskak, ”de unges scene” og meget andet. Tingbjerg Challenge har været en årligt tilbagevendende tradition siden 2014, dog aflyst i 2020.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Tingbjerg Challenge er åbent for alle og henvender sig gennem aktiviteterne til en bred målgruppe. Arrangementet er gratis, men deltagerne i løbet betaler for t-shirts. Ansøger forventer i alt 1.000-1.200 deltagere. 

Annoncering sker via Tingbjerg Forums facebookside samt opslag i opgangene og plakater i lokalområdet, og bydelsmødrene i Husum formidler projektet.

Den boligsociale helhedsplan løfter den koordinerende opgave i samarbejde med Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus og Idrætsprojektet. Derudover samarbejdes med Ny Start (SOF), boligforeningerne + gårdmænd, lokalpolitiet, Copenhagen Cricket Club, Mors Varme Hænder og Madklub for mænd.  

Ansøgers mål er, at dagens aktiviteter afholdes ved de lokale foreninger, så dagen også giver foreningerne mulighed for at vise, hvad de kan byde på for nye medlemmer.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 47.200 kr.
Forventede udgifter:
82.200 kr.
Forventede indtægter: 
35.000 kr.

Projektet rummer udgifter til løbsafvikling, foreningsaktiviteter, forplejning af frivillige, tidstagningssystem, toiletter, ruteafmærkning og annoncering. Samarbejdsparterne bidrager med medarbejdertimer, frivillig arbejdskraft samt lån af arealer og lokaler. Der er indtægter fra Tryghedspartnerskabet i Tingbjerg/Husum, SSP samt Idrætsprojektet.

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget har tidligere bevilget støtte til Tingbjerg Challenge, senest i 2021, hvor udvalget bevilgede 33.200 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet Social- og Sundhedsudvalget, der indstiller til delvis støtte på 35.000 kr., da udvalget synes, det er et godt projekt.

Ansøgningen har desuden været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der også indstiller til delvis støtte på 33.200 kr. – svarende til sidste års bevilling – med begrundelse i en økonomisk prioritering af lokaludvalgets midler. 

Forretningsudvalget har drøftet ansøgningen og indstiller til delvis støtte på 35.000 kr. Den delvise støtte skyldes en økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at støtte ansøgning om 'Tingbjerg Challenge 2022' delvist med 35.000 kr. Den delvise støtte skyldes en økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen.

Lokaludvalget valgte Sabah Quarasnane til at følge projektet.

Til top