Mødedato: 27.09.2021, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Referat for Rådet for Visuel Kunst møde d. 27.09.2021, 15:30