Mødedato: 13.06.2022, kl. 16:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 86

Referat for Københavns musikudvalg møde d. 13.06.2022, 16:30