Mødedato: 21.08.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 57

Referat for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde d. 21.08.2023, 16:00