Mødedato: 14.06.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Referat for Valby Lokaludvalg møde d. 14.06.2022, 18:30