Mødedato: 14.06.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Bydelsplan 2022, rammer og proces

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og beslutter oplægget til rammer og proces for arbejdet med bydelsplanen.

 

Problemstilling

Lokaludvalgets første store opgave er at udarbejde en ny bydelsplan for Valby. 

Planen skal være lokaludvalgets arbejds- og visionspapir for de næste fire år, og kommunens  fagforvaltninger er forpligtede til at orientere sig i planen, når udviklingen af Valby skal planlægges. 

Planen skal udvikles på baggrund af data og analyser fra forvaltningerne, inddragelse af lokale københavnere og lokaludvalgets egne indsatsområder. 

Oplægget skitserer rammer og proces for udarbejdelsen. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og beslutter rammer og proces for arbejdet med bydelsplanen. 

 

Videre proces

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg drøftede og besluttede de foreslåede rammer og proces for arbejdet med bydelsplanen.
Til top