Mødedato: 14.06.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Svar på naboorientering vedr. dispensation fra lokalplan 605 Saxtorphsvej II

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager svar på naboorientering vedr. dispensation fra lokalplan 605 Saxtorphsvej II til placering af parkering på matr.nr. 241, Valby

Problemstilling

Vi har den 2. juni 2022 modtaget naboorientering vedr. dispensation fra lokalplan 605 Saxtorphsvej II til placering af parkering på matr.nr. 241, Valby, med svarfrist den 23. juni 2022. 

Byggeri København ønsker i forbindelse med opførelse af ny institution på Saxtorphsvej 15 at etablere en del af den påkrævede parkering udenfor lokalplanområdet. I stedet for 15 nye parkeringspladser direkte foran den nye institution på Saxtorphsvej 15, samt 5 nye parkeringspladser foran institutionen ’Trylleskoven på Saxtorphsvej 31 og 2 nye parkeringspladser foran institutionen ’Nabohuset’ på Saxtorphsvej 11, ønskes der anlagt:

  • 8 nye parkeringspladser foran den nye institution (heraf en til handicapbus) på Saxtorphsvej 15
  • 1 ny parkeringsplads foran institutionen ’Trylleskoven’ på Saxtorphsvej 31, samt 2 nye parkeringspladser foran institutionen ’Nabohuset’ på Saxtorphsvej 11
  • 1 ny parkeringsplads på Saxtorphsvej 1 (udenfor lokalplanområdet), som skal indeholde 10 parkeringspladser

Teknik- og Miljøforvaltningen afholdt borgermøde om trafiksaneringen på Saxtorphsvej torsdag den 9. juni. 

Udkast til høringssvar eftersendes dagsordenen. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager svar på naboorienteringen.

 

Beslutning

Svaret på naboorienteringen blev vedtaget. 
Til top