Mødedato: 14.06.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig godkendelse af høringssvar vedrørende Sikker By strategi 2022

Se alle bilag
 

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg endeligt godkender høringssvar vedrørende Sikker By-strategi 2022.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg modtog d. 25. april 2022 høring med ønske om input til de fagprincipper, der skal danne grundlag for en ny Sikker By-strategi. Valby Lokaludvalg drøftede på sit møde d. 10.maj 2022 høringen og bemyndigede fagudvalget Børn, Fritidsliv og Sociale emner at skrive og indsende et høringssvar inden fristen den 3. juni 2022 med forbehold for endelig godkendelse på Valby Lokaludvalgs møde den 10. juni 2022. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret vedrørende Sikker By-strategi 2022 endeligt.

 

Beslutning

Høringssvaret blev endeligt godkendt. 
Til top