Mødedato: 14.06.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Orientering om Valby Kulturdage 2022

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Styregruppen og projektleder for Valby Kulturdage orienterer Lokaludvalget om status på arbejdet med kulturdagene.

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning. 
 Til top