Mødedato: 14.06.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Orientering om Borgerpanelet

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter mulighederne i arbejdet med borgerpanelet. 

Problemstilling

Sekretariatet orienterer om status på udrulning af Valby Borgerpanel som afsæt for Lokaludvalgets drøftelse af mulighederne med borgerpanelet.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter mulighederne med borgerpanelet med afsæt i sekretariatets orientering. 

Videre proces

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning.    
Til top