Mødedato: 14.06.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring af Fremtidig organisering af ledelse på det kommunale fritidsområde

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, at 

1) Valby Lokaludvalg drøfter høringsmaterialet og bemyndiger udvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner at formulere et svar på basis af drøftelsen.

Problemstilling

Ledelsen af fritidsområdet er fra januar 2022 organiseret med en midlertidig overgangsordning med fem fritidsklyngeledere – en i hvert område - der refererer til områdecheferne. Overgangsordningen udløber med udgangen af 2022, og en ny organisering skal derfor implementeres fra 1. januar 2023.

Den fremtidige organisering af ledelse på fritidsområdet (10-17 år) skal understøtte børn og unges trivsel og livsduelighed med fokus på den politiske vision og målsætninger bag ”Det gode Fritidsliv”, vedtaget på Børne- og Ungdomsudvalget mødet den 9. juni 2021. Der er lagt vægt på, at den fremtidige organisering skal:

  • understøtte og udvikle den faglige kvalitet – herunder tiltrække og udvikle attraktive tilbud til unge mellem 10-17 år. 
  • sikre at flere unge (14-17 år) har lyst at komme og tage del i de pædagogiske tilbud for unge.
  • styrke ledelsesfokus på udvikling af faglig kvalitet gennem hele ledelseskæden.
  • sikre strategisk løft af samarbejdet med andre aktører.

Forslaget betyder, at de 10 kommunale fritidscentre, Klub Guldberg og Kvisten Capella fra januar 2023 organiseres i tre klynger, på tværs af områderne. De tre klynger ledes hver af en klyngeleder, der refererer til ungechefen, og foreslås sammensat som følger.

  1. Fritidsklynge Amager-Indre by
  2. Fritidsklynge Nørrebro-Østerbro
  3. Fritidsklynge Vesterbro, Valby, Brønshøj/Vanløse

Politisk behandling af sagen kan læses her Fremtidig organisering af ledelse på fritidsområdet (10-17 år) | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter høringsmaterialet og bemyndiger udvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner at udarbejde høringssvar til endelig godkendelse på næste lokaludvalgsmøde. 

 

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg drøftede høringsmaterialet og bemyndigede udvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner at udarbejde høringssvar til endelig godkendelse på næste lokaludvalgsmøde. Frist er 17. juni. 
Til top