Mødedato: 14.06.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Forslag af tema til borgersamling 2023

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg drøfter materialet vedrørende borgersamlinger.

2) at Valby Lokaludvalg på basis af drøftelsen evt. foreslår et tema til borgersamlingen 2023.

Problemstilling

Københavns Kommune ønsker at eksperimentere med nye metoder til københavnerinddragelse. Som et pilotprojekt har Borgerrepræsentationens Sekretariat derfor fået til opgave at nedsætte en lokal borgersamling i efteråret 2023.

Afhængig af temaet for borgersamlingen vil anbefalingerne blive overdraget til videre behandling i det relevante fagudvalg på rådhuset og/eller Borgerrepræsentationen. De lokaludvalg, der kan være berørt af temaet, vil naturligvis også modtage anbefalingerne. 

Alle Lokaludvalg kan foreslå ét tema til borgersamlingen ud fra de 5 betingelser, der er beskrevet i bilag 2. Der udvælges i alt 1 emne til borgersamlingen.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter materialet vedrørende borgersamlinger og foreslår på basis af drøftelsen et tema til borgersamlingen 2023.

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg drøftede materialet vedrørende borgersamlinger og besluttede at indsende et temaforslag om pendlertrafik. Udvalget bemyndigede Kirsten Henriksen, Hanne Kofoed og Byrial Rastad Bjørst at udarbejde forslaget, der skal sendes ind senest 30. juni 2022. 

Til top