Mødedato: 14.06.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Naboorientering om Midlertidig dispensation til specialskole

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg vedtager svar på naboorienteringen. 

Problemstilling

Byggeri København ønsker at ombygge en del af de eksisterende midlertidige pavillonbygninger fra daginstitution til specialskole på adressen Torveporten 9, 2500 Valby. 

Bygningerne blev opført på en 3-åring dispensation for et år siden, og der er tale om at lave et par små justeringer, så den kan bruges som specialskole i perioden.

Der er tale om mindre ændringer i forhold til den nuværende placering af skolen, som har ligget på stedet det sidste år. 

Ansøgningen begrundes med, at der i en behovsprognose for specialundervisning er blevet påvist, at der er behov for yderligere specialundervisningspladser fra skolestart 2022.

Lokalplanen kan ses her 20_3524130_1552378914712.pdf (plandata.dk) Se desuden vedlagte bilag. 

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager svar på naboorienteringen. 

 

Beslutning

Svaret på naboorienteringen blev vedtaget med følgende tilføjelse: Valby Lokaludvalg udtrykker bekymring for kvaliteten af skoletilbuddet for specialskole i en midlertidig skolepavillon.    
Til top