Mødedato: 14.06.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udmøntning af midler til Klimakærlig mad

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 85.000 kr. til Miljøgruppens indsats Klimakærlig Mad i 2022.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøårsplanen for 2022 afsat et rammebudget på i alt 85.000 kr. til Miljøgruppens indsats Klimakærlig mad. Herunder følger en beskrivelse og et udspecificeret budget for projektet

Løsning

Miljøgruppen vil med indsatsen Klimakærlig Mad arbejde for at sætte større fokus på klimavenlig hverdagsmad. I 2022 arbejder vi sammen med Hotel- & Restaurantskolen om et 2-dages klimamarkedsplads, hvor skolens elever og udefrakommende aktører samarbejder om at sætte fokus på klimavenlig hverdagsmad. Arrangementet vil være åbent for alle og Valbys skoler vil blive specielt inviteret. Miljøgruppens bidrag forventes primært at gå til skolekontakten og til relevante oplægsholdere.

Miljøgruppen planlægger et klimamadsarrangement til efteråret, formentlig med flere oplægsholdere og markedsplads.

Økonomi

Udgift Budget
Klimamarkedsplads på Hotel- & Restaurantskolen    50.000
Efterårets Klimamadsevent    30.000
 PR      2.000
 Diverse      3.000
i alt

   85.000

Beløbet udmøntes indenfor de afsatte midler til miljø i 2022.

 

 

Beslutning

Udmøntningen blev vedtaget. 
Til top