Mødedato: 14.06.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

1. høringsrunde Budget 2023

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg indsender de allerede vedtagne budgetønsker som høringssvar på budgethøringen.

2) at Valby Lokaludvalg drøfter juniindstillingen og på basis af drøftelsen vurderer, om udvalget ønsker at indsende supplerende kommentarer i denne fase af budgetprocessen.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg drøftede på sit møde 10. maj 2022 budgetønsker og indsendte efterfølgende fire ønsker på eget initiativ. 

Det er i år desuden muligt at indgive ønsker i to høringsperioder. Til 1. høringsrunde udpeger forvaltningen følgende bilag i budgetindstillingen ”juniindstillingen” som relevante for høringsparter:

  • Udvalgenes effektiviseringsforslag til budget 2023
  • Oversigt over bevillingsudløb i budget 2023
  • Oversigt over sager henvist til budget 2023, dvs. anlægsprojekter, der er blevet planlagt, og der skal findes midler til at gennemføre, og hensigtserklæringer, der skal drøftes politisk. 

Supplerende information om processen i vedlagte fire bilag. 

Løsning

1) Valby Lokaludvalg gensender de allerede vedtagne budgetønsker som høringssvar på budgethøringen.

2) Valby Lokaludvalg drøfter juniindstillingen og beslutter, om udvalget ønsker at indsende supplerende kommentarer i denne fase af budgetprocessen.

 

Videre proces

2. høringsrunde løber fra 18. august til 5. september. 

Beslutning

Valby Lokaludvalg besluttede at gensende de allerede vedtagne budgetønsker som høringssvar på budgethøringen med en bemærkning om et specifikt ønske om cykelstier på Kirsebærhaven. 

 
Til top