Mødedato: 14.06.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring om 3 timers tidsbegrænsede parkeringszoner i Ålholm og langs Vigerslev Allé, Valby

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg bemyndiger udvalget Byudvikling og Trafik at skrive høringssvar til to nye tidsbegrænsede P-zoner i Valby på baggrund af synspunkterne fra borgermødet.  

Problemstilling

Københavns Borgerrepræsentation har i forbindelse med vedtagelse af kommunens budget for 2022 den 7. oktober 2021 besluttet, at der skal indføres nye tidsbegrænsede parkeringszoner i store dele af København, blandt andet i Valby. 

Forslaget til de to kommende tidsbegrænsede parkeringszoner, Ålholm og Vigerslev Allé, er i offentlig høring i perioden 25. maj – 6. juli 2022 forud for, at Teknik- og  Miljøudvalget i september træffer endelig beslutning om etablering af zonerne, som forventes at træde i kraft i marts 2023. 

Der afholdes borgermøde om de nye P-zoner den 16. juni kl. 17-19 på Lykkebo Skole. 

Løsning

Valby Lokaludvalg bemyndiger udvalget Byudvikling og Trafik at skrive høringssvar på baggrund af synspunkterne fra borgermødet. 

 

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg bemyndiger udvalget Byudvikling og Trafik at skrive høringssvar på baggrund af synspunkterne på borgermødet 16. juni 2022. 
Til top