Mødedato: 14.06.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Meddelelser

Ejendomsmæglerkrydset

Byudvikling & Trafik havde 24. maj besøg af forvaltningen til en gennemgang af processen for ejendomsmæglerkrydset - Valby Langgade/Vigerslevvej/Ålholmvej. Der blev aftalt en god proces, hvor lokaludvalget bliver inddraget løbende, næste gang efter sommerferien umiddelbart efter der er kommet en rådgiver på projektet.

By & Havn - aktiviteter i havnen

Hanne Kofoed er udpeget til lokaludvalgsrepræsentant i denne følgegruppe. Der holdes møde mandag den 13. juni kl. 16-18.

 Kursus i Borgerdialog 

Syv lokaludvalgsmedlemmer deltog i kurset, der var tilrettelagt af sekretariaternes kommunikationsmedarbejdere og blev åbnet af Overborgmesteren. Kurset er en del af introtilbuddet til alle lokaludvalgsmedlemmer og tager som de øvrige afsæt i det nye regulativ. 

Kursus i Frivillig Ledelse 23. august 2022

Det næste introkursus handler om Frivillig Ledelse og afholdes d. 23. august kl. 19-21.30 i Kulturstationen Vanløse (ved Vanløse Station). Programmet handler om, hvad man skal være opmærksom på, når man leder frivillige i lokaludvalgene, fx hvordan arbejder med egen og andres motivation og hvordan man skaber et godt samarbejde i en frivillig gruppe, udvalg eller bestyrelse

Tilmelding til sekretariatet senest 10. august. 

Sankt Hans i Vigerslevparken

Vi arrangerer i samarbejde med Fremad Valby Sankt Hans i Vigerslevparken 23. juni kl. 16-22 med bål, musik, boldlege, mad og drikke. Båltalen holdes af Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod. 

Informationsmøder om Valby Skybrudstunnel

HOFOR, Frederiksberg Forsyning og Københavns Kommune afholder to møder om skybrudstunnellen. Først drop-in møde d. 9. juni kl. 15-17 i indgangen til Haveforeningen Musikbyen på Tudsemindevej 25,hvor HOFOR og Frederiksberg Forsyning uddeler materiale om projektet og besvarer spørgsmål.

Derefter er der informationsmøde d. 21. juni kl. 19-21 på Karens Minde Kulturhus, hvor hovedkonklusionerne fra projektets miljøkonsekvensrapport vil blive gennemgået med mulighed for at stille spørgsmål.

Møder med forvaltningerne med input til arbejdet med bydelsplan

15. juni kl. 17-18.30 i Hovedkassen på Rådhuset med Socialforvaltningen.

23. juni kl. 17-18 på Teams med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. 

Begge møder er indkaldt via kalenderinvitation. 

Sommerferielukket på sekretariatet

Sekretariatet er kun sporadisk bemandet i juli måned og holder helt lukket i uge 29. Vær opmærksom på, at vi derfor har længere svartider, og meld gerne ind i løbet af juni, hvis I har opgaver, der skal løses. 

Beslutning

De medlemmer, der havde deltaget i kurset Borgerdialog, gav en meget positiv tilbagemelding på et brugbart kursus, der gav gode ideer og værktøjer til borgerinddragelse i fx bydelsplansarbejdet.  Sekretariatet sørger for, at alle modtager de slides, der blev brugt på kurset.  

Valby Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning. 

Til top