Mødedato: 14.06.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Konstituering af fagudvalg og arbejdsgrupper

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg skal ifølge sin forretningsorden umiddelbart efter konstituering nedsætte fagudvalg og arbejdsgrupper, der arbejder sagsforberedende og med egne initiativer. I forlængelse af udvalgets seminar d. 30. april 2022 besluttede lokaludvalget på sit møde d. 10. maj 2022 at nedsætte følgende grupper, der nu har konstitueret sig. Konstellationen evalueres i efteråret 2022.   

Byudvikling & Trafik: Formand Michael Fjeldsøe

Kunst, Kultur & Frivillighed: Forkvinde Emmanuelle Kortholm

Børn, Fritidsliv og Sociale emner: Formand Benjamin Friis, næstformand Stefan Emkjær

Puljeudvalget: har endnu ikke konstitueret sig, da udvalget ikke var fuldtalligt på sit første møde 

Miljøgruppen: Formand Henrik Palsmar

 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning. 
Til top