Mødedato: 14.06.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udmøntning af midler til Affaldssortering på Valby Kulturdage og i Valby Kulturhus

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 20.000 kr. til Miljøgruppens indsats Affaldssortering på Valby Kulturdage og i Valby Kulturhus i 2022.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøårsplanen for 2022 afsat et rammebudget på i alt 20.000 kr. til indsatsen Affaldssortering på Valby Kulturdage og i Valby Kulturhus.

Herunder følger en beskrivelse og et udspecificeret budget for indsatsen.

Løsning

Miljøgruppen vil under Valby Kulturdage 2022 søge at fremme sorteringen af affald fra stadeholdere og besøgende på kulturdagene ved at opstille sorteringspunkter i de forskelige kulturdagszoner og stille krav til og informere om mulighederne for at sortere affald. Valby Reparationsnetværk stiller desuden op med en pop-up Repair Café på Toftegårds Plads for at sætte fokus på reparation og upcycling frem for køb-og-smid-væk.

Indsatsen for affaldssortering i Valby Kulturhus ligger primært hos KKF Valby der er ansvarlige for husets inventar. Miljømedarbejderen er i dialog med KKF Valby.

Økonomi

Budgettet for indsatsen er 20.000 kr.

Udgift

Budget

Containere og affaldsspande

                13.000

Løn til affalds-ungearbejdere                   4.000

Forplejning til frivillige

1.000

Produktion af skilte og plakater

500

Transport

500

PR (facebook, flyers etc.)

500

Diverse

500

I alt

20.000

Beløbet udmøntes indenfor de afsatte midler til miljø i 2022.

 

 

Beslutning

Udmøntningen blev vedtaget. 
Til top