Mødedato: 14.06.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Startredegørelse Kamhusene

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter startredegørelsen om Kamhusene og udkast til supplerende høringssvar. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg afgav 13. april 2022 svar på den indledende høring om Kamhusene, se bilag. Lokaludvalget har nu mulighed for at komme med et supplerende høringssvar, der lægges frem sammen med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af startredegørelsen den 20. juni 2022.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager udkast til supplerende høringssvar. 

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg drøftede og vedtog supplerende høringssvar, der skal indsendes senest 15. juni 2022.   
Til top