Mødedato: 14.06.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Kultur- og Fritidsforvaltningen orienterer om ny organisering

Indstilling

Formanden indstiller, at 

1) Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

Problemstilling

Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning har pr. 1. april 2022 omorganiseret sig til bydelsniveau. Bydelsleder Jesper Bjørn Ottogren og faglig leder Mikkel Simonsen orienterer om den nye organisation og samarbejdsmuligheder med lokaludvalget.   

Se den nye organisering her Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning og opfordrede til samarbejde med fagudvalget Kunst, Kultur og Frivillighed.
Til top