Mødedato: 14.06.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udtalelse vedrørende udvikling af Valby Idrætspark

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og beslutter udtalelse vedrørende udviklingen af Valby Idrætspark.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har i 2022 igangsat en proces, hvor mulighederne for udvikling af Valby Idrætspark og Sundby Idrætspark kortlægges. I den forbindelse er der udarbejdet tre scenarier, som har været drøftet i løbet af foråret på møder og workshops i Valby Idrætspark. De tre scenarier kan ses på Flere haller og klubfaciliteter eller et nyt superliga-stadion? - Valby Lokaludvalg (kk.dk).

Lokaludvalget har fået mulighed for at udarbejde en udtalelse, der vil indgå som bilag til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen. Udkastet til udtalelse har været behandlet i Lokaludvalgets udvalg Børn, Fritidsliv og Sociale emner. 

Valby Lokaludvalg tog i 2018 initiativ til udviklingen af en fælles vision for Valby Idrætspark i forlængelse af en konference afholdt af Kultur- og Fritidsforvaltningen med deltagelse af den daværende Kultur- og Fritidsborgmester og over 50 deltagere. Dokumentet Fornyet vision for Valby Idrætspark blev udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra knap 20 klubber. Valby Lokaludvalg stod for udarbejdelsen af det endelige dokument med inddragelse af Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsudvalget. 

Vi har desuden deltaget i visionsmøder og workshops afholdt af Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2021/22, og vi har netop selv arrangeret et møde med 14 deltagere fra de klubber, der var med til at skrive visionen og som tilsammen repræsenterer idrætslivet i Valby Idrætspark bredt. Mødets formål var at opdatere vores viden. Vi havde desuden besøg af en repræsentant fra idrætslivet på vores seneste møde. 

På basis af de scenarier, som Kultur- og Fritidsforvaltningen har fremlagt, har vi udarbejdet vedlagte udtalelse, der tager udgangspunkt i de prioriteringer og ønsker til udviklingen af Valby Idrætspark, som blev udarbejdet i visionen og som fortsat er gældende.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og beslutter udtalelse vedrørende udviklingen af Valby Idrætspark.

Videre proces

Sekretariatet indsender udtalelsen som bilag til politisk behandling i Kultur- og Fritidsudvalget 21. juni 2022. 

 

Beslutning

Udtalelsen vedrørende udviklingen af Valby Idrætspark blev drøftet og vedtaget. 

Til top