Mødedato: 13.12.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Referat for Valby Lokaludvalg møde d. 13.12.2022, 18:30