Mødedato: 13.12.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Godkendelse af Kriterier for tildeling af puljemidler fra Lokalpuljen i Valby Lokaludvalg

Se alle bilag

 

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og efterfølgende vedtager Kriterier for tildeling af puljemidler fra Lokalpuljen i Valby Lokaludvalg.

Problemstilling

Lokaludvalget har ønsket at revidere Kriterier for tildeling af puljemidler fra Lokalpuljen i Valby Lokaludvalg. Kriterierne skal sikre, at der er størst mulig konsistens i tildeling af støtte fra Lokalpuljen, og samtidig skal kriterierne sikre, at ansøgere kan orientere sig i mulighederne for at opnå støtte.

Kriterierne er behandlet på Puljeudvalgets møder den 13. oktober og 17. november 2022.

Kriterier for tildeling af puljemidler fra Lokalpuljen i Valby Lokaludvalg er vedlagt som bilag.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager Kriterier for tildeling af puljemidler fra Lokalpuljen i Valby Lokaludvalg.

Videre proces

Kriterier for tildeling af puljemidler fra Lokalpuljen i Valby Lokaludvalg træder i kraft straks.

 

Beslutning

Puljekriterierne tilrettes ud fra lokaludvalgets drøftelse og indstilles til endelig beslutning på Lokaludvalgets møde den 10. januar 2023.
Til top