Mødedato: 13.12.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Meddelelser

 

Sorteringspunkter

Bæredygtigt Byggeri og Genbrug har lavet en prøveopstilling af et sorteringspunkt på Gammel Jernbanevej nr. 25. Beholderne står sammen med en infostander frem til 23. december. De er dog aflåste og kan ikke benyttes. Projektlederen forventer at kunne præsentere en samlet plan for placeringer ultimo februar/primo marts næste år. De inviterer til et borgermøde og kommer også gerne forbi lokaludvalget igen.

Møde med KEK - Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet

Det årlige møde med KEK er afholdt. Slides fra mødet er vedlagt dagsorden. 

Infomøde om Kommuneplan 2024

Indledende møde med Center for Byudvikling pm kommuneplanstrategi 2023 og Kommuneplan 2024 er afholdt. Slides fra mødet er vedlagt dagsorden. Der vil blive inviteret til opfølgende møder i løbet af 2023. 

Møde 9. januar om borgerting

I har modtaget invitation og materiale til infomøde om Københavns nye borgerting, Københavnertinget, hvor I kan høre mere om metoden borgerting/borgersamling. Vær obs på, at I skal tilmelde jer direkte til ul6n@kk.dk senest tirsdag d. 3. januar 2023.

Sikker By-strategi vedtaget

Borgerrepræsentationen godkendte Sikker By-strategien d. 3. november og I kan finde den her: Sikker By Strategi 2022-2025 | Københavns Kommunes hjemmeside.

Endelig vedtagelse af tillæg 3 til lokalplan F.L. Smidth II og kommuneplantillæg, Valby

Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget lokalplanen, se mere her:

Endelig vedtagelse af tillæg 3 til lokalplan F.L. Smidth II og kommuneplantillæg, Valby | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Klubsituationen i Folehaven og ved Kulbanen

Henrik Palsmar deltog i møde med Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager sammen med KAB og 3B. Der er efterfølgende igangsat tilbud to dage ugentligt, gaming om tirsdagen og fodbold om onsdagen. Det er aktiviteter med tilmelding og ikke en genåbning af klubben. Der er desuden opsøgende medarbejdere på gadeplan. I det nye år vil den lokale BUF-ledelse som planlagt gå i gang med at etablere Underværker, dvs. lokale underafdelinger til de store Ungeværker, flere steder i Valby. 

Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet, der også deltog i mødet har efterfølgende stillet dette forslag, der behandles på Børne- og Ungdomsudvalgets møde 14. december 2022. 

Medlemsforslag om Folehaven | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Neurorehabiliteringscenter i Valby Idrætspark 

Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet at placere et nyt neurorehabiliteringscenter i Valby Idrætspark, se mere he:

Placering af nyt Neurorehabilitering-KBH | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

Beslutning

Mødeforum 5. december 2022

Mads S.B. Pedersen deltog i Mødeforum for lokaludvalgsformænd 5. december, hvor der blandt andet blev drøftet, hvordan nye københavnerinddragende tiltag som Borgerting spiller sammen med lokaludvalgenes inddragelse af lokale københavnere. 

Byens Sjæl

Københavns Kommune har i 2022 gennemført kampagnen Byens Sjæl, hvor københavnere har udpeget skæve og oversete bygninger, som har en særlig og unik betydning for København. Fra Valby kom Den Gamle Smedje med på dommernes favoritliste på 50 bygninger, der er særligt betydningsfulde for bydelenes fysiske karakter og fortællingen om lokalområdet. Dertil kommer 50 bygninger, der også findes bevaringsværdige, fa Valby Ramsingvej 7, Valby Langgade 77, Paradisæblevej 82, Traps Allé 13, Vigerslev Allé 126, Mosedalvej 9, Rughavevej 2, Annexstræde 6 og Valby Langgade 52.

Læs mere om Byens Sjæl her Dommerpanelets resultater | Byens Sjæl (kk.dk)

Bemærkning til punkt om Neurorehabiliteringscentret

Etablering af Neurorehabiliteringscenter kan få betydning for finansiering af den øvrige Idrætspark.

 


Til top