Mødedato: 13.12.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Evaluering Frivilligprisen 2022

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg tager evalueringen af Frivilligprisen 2022 til efterretning.

2) at Valby Lokaludvalg på basis af evalueringen beslutter at videreføre prisen med en pause i 2023. 

Problemstilling

Frivilligprisen 2022 gik til Bixen på Ottiliavej, der indsamler og videreformidler tøj og andre brugsgenstande til flygtningefamilier. 

Projektet forløb som planlagt og der var igen i år flere nominerede end sidste år. Juryen har evalueret forløbet og vurderer, at prisen gennem langsom, organisk vækst har fundet sin plads og er kendt i det frivillige Valby. Juryen indstiller derfor, at prisen videreføres, men at den flyttes til det tidlige forår, hvor den ikke logistisk og kommunikativt kolliderer med andre af lokaludvalgets projekter. Juryen foreslår i forlængelse heraf, at Frivilligprisen springer et år over, så uddelingerne ikke kommer til at ligge for tæt. 

Projektevaluering vedlagt.

Løsning

1) Valby Lokaludvalg tager evalueringen af Frivilligprisen 2022 til efterretning.

2) Valby Lokaludvalg beslutter at videreføre prisen med en pause i 2023. 

 

 

Beslutning

Evalueringen blev taget til efterretning og indstillingen blev godkendt.
Til top