Mødedato: 13.12.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Endelig godkendelse af høring Københavns Kommunes Handicappolitik 2023-2026

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg endeligt godkender svar på høring af København Kommunes Handicappolitik 2023-2026.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg modtog høring af København Kommunes Handicappolitik 2023-2026 28. oktober 2022. Høringen blev behandlet i fagudvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner 29. november 2022 og er indsendt til fristen 1. december 2022. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender endeligt svar på høring af København Kommunes Handicappolitik 2023-2026.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top